1. محمدرحیم رهنماء , شیرین صباغی ابکوه , سنجش ظرفیت توسعه در امتداد کریدورهای حمل ونقل عمومی، الگویی نو در ساماندهی کلا نشهرها )مطالعه موردی: کریدورهای قطار شهری مشهد( , همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
 2. براتعلی خاکپور , محمدرحیم رهنماء , هادی دماوندی , کاربرد روش جای پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری (نمونه موردی: شهر ساری) , اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
 3. میترا مومنی بشیوسقه , امید علی خوارزمی , محمدرحیم رهنماء , بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش (با تاکید بر کلانشهر مشهد) , هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
 4. امید علی خوارزمی , محمدرحیم رهنماء , نگین اقبالی , مدلسازی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان: مطالعه موردی شهر مشهد , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه‌های شهر اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 5. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , مرضیه فیروزفر , بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران , اولین همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چشم انداز و چشم اندازها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
 6. محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , الهه کریمی , امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 7. محمدرحیم رهنماء , شهرزاد قلی زاده سرابی , ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
 8. محمدرحیم رهنماء , عزت اله مافی , احمد افتاب , کنترل تقاضای سفر از طریق جانمایی صحیح عناصر شهری (مطالعه موردی: کاربری های ورزشی کلانشهر مشهد , چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 9. محمدرحیم رهنماء , از چشمه گیلاس تا نهر خیابان مشهد(میراث گرانبای تاریخی از یاد رفته) , همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۹
 10. محمدرحیم رهنماء , حسین آقاجانی , تحلیل توزیع فضایی اطلاعات کتابخانه های عموی شهر مشهد گامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری , همایش اطلاعات مکانی وسیستم یک پارچه شهری , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۲۱
 11. محمدرحیم رهنماء , زمینه یابی تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا با تاکید بر فارغ التحصیلان دانشگاههای استان خراسان , اولین همایش شناساییی توانمندیهای ، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۷
 12. محمدرحیم رهنماء , معصومه توانگر , نقش مدیران شهری درخصوص نحوه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی (نمونه مشهد) , کنفراس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۲
 13. محمدرحیم رهنماء , گذر از برنامه ریزی معیارگرا به برنامه ریزی حل مشکل اصلاحی ،نمونه :شهر مشهد , کنفراس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۲
 14. محمدرحیم رهنماء , سید محمد توکلی , مدل هماهنگی بین فعالیتهای کالبدی – فضاییدستگاههای اجرایی خدمات رسان شهری با سیتم اطلاعات جغرافیایی , نمونه شهر مشهد , همایش مدیریت یکپارچه شهری , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۵
 15. محمدرحیم رهنماء , افسانه عابدی , رشد حاشیه نشینی جهشی در منطقه آب وبرق مشهد , همایش مدیریت یکپارچه شهری , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۵
 16. محمدرحیم رهنماء , محد نگهبان مروی , تامین مسکن شهری و تاثیر آن بر رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان , همایش توسعه پایدار و اشتغال و مدیریت آن در مناطق غِر برخوردارسیسان و بلوچستان , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲/۱۶
 17. محمدرحیم رهنماء , بررسی نیازهای خدماتی جهانگردان در شهر مشهد , چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۰۸
 18. محمدرحیم رهنماء , توزیع فضایی مطلوب کاربری اراضی شهری ، ذخیره انرژی ، کاهش الودگیهای محیطی و توسعه پایدار شهری در مشهد , همایش توانمندیهای جغرافیا در برنامه ریزی توسعه , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۰/۱۲
 19. محمدرحیم رهنماء , انتقال دامداریها از شهر گامی در راستای توسعه پیدار نمونه شهرتربت حیدریه , همایش پژوهشها و قابلیتهای جغرافیا در عرصه سازندگی , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۷/۱۵
 20. محمدرحیم رهنماء , معرفی وارزیابی تئوربی اصالت بخشی در فرآیند احیاء بافتهای قدیم شهری نمونه محله سرشور مشهد , همایش تخصصی بافتهای شهری , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۳/۲۸